admixerML.singleRequest(); });
Макияж > Класичний жіночий макіяж

АНГЕЛ-ХОРОНИТЕЛЬ” ВІД ПАГУБНИХ ПРИСТРАСТЕЙ

 АНГЕЛ-ХОРОНИТЕЛЬ" ВІД ПАГУБНИХ ПРИСТРАСТЕЙ АНГЕЛ-ХОРОНИТЕЛЬ ВІД ПАГУБНИХ ПРИСТРАСТЕЙ Чаусовский Григорій Олександрович, доцент Запорізького національного університету Новизною розробки є активація вольового компонента боротьби зі шкідливими звичками, реалізація яких супроводжується діями, пов'язаними з піднесенням руки до рота (алкогольної й нікотинової залежності, переїдання, ониофагии, ринотиллексомании), прийомами биоадаптивного самоконтролю й пред'явлення акусто-тактильного якоря емоційного стану впевненості в успішному протистоянні пагубним пристрастям шляхом самомобілізації свого вольового потенціалу.

 Конструктивне оформлення розробки (див. фото) реалізовано у вигляді фиксируемого на ліктьовому згині ремінця, постаченого голчастим аппликатором і мікротактильним сенсором, що включає при піднесенні руки до рота закріплене на ремінці мініатюрний звуковідтворюючий пристрій, що після попередньої сигнальної подачі акустичних клацань озвучує звукозапису аффирмаций, значеннєва навантаження яких спрямована на самопідбадьорення, самонаказ і самомобілізацію вольових зусиль для боротьби зі шкідливими звичками. Таким чином, технічне рішення розробки забезпечує: -тактильне (шляхом впливу голчастим аппликатором на тактильні рецептори шкірних покривів ліктьового згину при піднесенні руки до рота) нагадування користувачеві про необхідність здійснення вольового самоконтролю за проявом пагубних пристрастей; -акустичне (шляхом генерування сигнальних акустичних клацань і, якщо необхідно, наступного звукового відтворення аффирмаций самонаказів на самомобілізацію вольових зусиль) нагадування користувачеві про необхідність активації волі для протистояння шкідливим звичкам; -формування полісенсорного (кинестетического й акустичного) якоря емоційного стану впевненості в успішному протистоянні пагубним пристрастям шляхом самомобілізації свого вольового потенціалу

Реалізація технічним рішенням розробки биоадаптивного принципу самоконтролю поведінкової діяльності (відбиття дій, пов'язаних з піднесенням руки до рота, у фізіологічному дзеркалі тактильних і акустичних сигналів) створює передумови для здійснення ефективної самомобілізації вольових зусиль для успішної боротьби зі шкідливими звичками. Це обумовлено тим, що саме самоконтроль поводження є предосновой успішної реалізації процесу самоврядування, саморегулювання, формування свідомості й самосвідомості тобто прояву вольових якостей (Никифоров В. , 1989).

Озвучування в процесі здійснення попереднього тренінгу по самомобілізації вольових зусиль аффирмаций відповідної значеннєвої спрямованості на тлі тактильного впливу голчастим аппликатором на шкірні покриви в зоні ліктьового згину, сприяє, як ми вже відзначали, формуванню полісенсорного ( акусто-кинестетического) якоря самомобілізації вольових зусиль для успішного протистояння прояву пагубних пристрастей. Використання цього полісенсорного якоря в реальних поведінкових проявах пагубних залежностей дозволяє реалізувати виклик з пам'яті асоціативно пов'язаної з ним емоційної реакції впевненості в можливості активації свого вольового потенціалу для успішного подолання спокуси шкідливими звичками. Розробка може бути використане як ефективне доповнення до існуючої психотехнологиям боротьби зі шкідливими звичками, негативний вплив яких на здоров'я людини характеризується наступними статистичними даними

За даними експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВІЗ), кожний третій умираючий у світі жертва алкоголю, більше 5 млн. чоловік на планеті щорічно вмирає від хвороб, викликаних і посилених палінням. Тривалість життя у хворих ожирінням на 810 років менше, ніж у людей з нормальною масою тіла, що, як відомо, гарантує більше високу самооцінку, якість життя й позитивний самонастрой. Технічне рішення розробки забезпечує можливість її використання у двох режимах: -формування акусто-тактильного якоря самоконтролю своєї поведінкової діяльності ( самоконтролю симптоматики прояву пагубних пристрастей) при здійсненні в домашніх умовах тренінгу по самомобілізації вольового потенціалу для боротьби зі шкідливими звичками; - одержання в реальних умовах поведінкової діяльності непомітної для навколишніх сигнальної (тактильної й акустичної) інформації нагадування про необхідність здійснення вольового самоконтролю за своїм харчовим поводженням, проявом бажань реалізувати пагубна пристрасть

При цьому пред'явлення користувачеві в реальних умовах поведінкової діяльності акусто-тактильного якоря, сформованого в процесі попереднього тренінгу, дозволяє свідомо викликати позитивні ресурсні стани, здійснювати своєчасне звертання до значеннєвого навантаження аффирмаций, спрямованої на реалізацію самопідбадьорення, самопереконання в наявності потужного вольового потенціалу й самонаказу на його використання для успішного протистояння спокусі шкідливою звичкою. Одночасно формуються й організуючі вольові зусилля (Смирнов Б.

, 2000),засновані на використанні прийомів довільної спрямованості уваги за допомогою акусто-тактильних стимулів на самоконтролі за власними діями з метою подолання пагубних залежностей. Вартість конструктивного оформлення розробки не перевищує 6 у.е., що дозволяє віднести її до категорії загальнодоступних інструментальних засобів для активації вольового потенціалу людини з метою успішного протистояння шкідливим звичкам

Зовнішній вигляд конструктивного оформлення розробки (див. фото): 1-ремінець; 2 мікротактильний сенсор; 3-голчастий аппликатор; 4-мініатюрний звуковідтворюючий пристрій

Вы прочитали материал по теме: АНГЕЛ-ХОРОНИТЕЛЬ” ВІД ПАГУБНИХ ПРИСТРАСТЕЙ

Выскажи свое мнение, а может и несколько…